Disclaimer

Disclaimer

Functioneren van deze website

Bedrijfspartner Noord stelt alles in het werk om deze website
actueel te houden en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Bedrijfspartner Noord een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Bedrijfspartner Noord vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Informatie op deze website

Bedrijfspartner Noord stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Bedrijfspartner Noord de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Bedrijfspartner Noord niet aansprakelijk is voor de (financiƫle) schade die voortvloeit uit uw beslissingen. Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfspartner Noord worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan. Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.Bedrijfspartner Noord geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.